bullet

Начало

Правила за ползване

Електронни ресурси

Периодични издания на хартиен носител

Библиотечно-информационни услуги

Проекти

Работно време

Галерия

Изложби

Награди

 

Основни дейности
Фондове и каталози

Структура

Историческа справка

 

Отдалечен достъп до електронни ресурси

 

 

Едномесечен пробен достъп до списания на Nature Publishing Group
През м. юни 2015 университетската общност на МУ–Пловдив има възможността да ползва безплатен онлайн достъп до списанията на Nature Publishing Group.
Списанията са достъпни на адрес http://www.nature.com/siteindex/index.html както от университетската компютърна мрежа, така и отдалечено чрез услугата за отдалечен достъп до електронни ресурси.
Повече информация можете да получите в библиотеките на Библиотечно-информационния център.
Възползвайте се!

 

Пробен достъп до колекцията от електронни книги на Springer

От 1 май 2015 г. до 30 юни 2015 г. имате възможността да разгледате колекцията с електронни книги на академичното издателство Springer. Те са обособени в 13 тематични колекции и са публикувани в периода 2013 и 2014 г. Електронните книги са богато илюстрирани, като графиките, изображенията и снимките могат лесно да се споделят. Включени са и 287 енциклопедии в различни области на знанието.
Списък от заглавия  тук. Достъп до началния екран за търсене в SpringerLink  тук.

 

 

 

МУ-Пловдив абонира Access Medicine и Access Pediatrics за 2015 г.

Интерактивните образователни ресурси Access Medicine и Access Pediatrics на издателство McGraw-Hill включват пълнотекстови учебници по медицина, лекарствена информация, медицински диагнози, лабораторни тестове с описания и разяснения, клинични случаи, тестове за проверка и оценка на знанията, видеа, изображения и др.
 


Достъпът до абонираните ресурси се осъществява както от университетската мрежа, така и отдалечено, включително и чрез мобилни устройства.
Повече информация можете да получите в Библиотечно-информационния център.

 

 Нови книги за учебниковия фонд:

Медицина

Дентална медицина

 

 

  

  Информационни бюлетини "Нови книги" 

Фонд "Научно наследство на МУ-Пловдив"

 

                     Абонирани бази данни

                    

 Допълнителна информация ще откриете в Електронни ресурси

 

 

 

Отдалечен достъп до Web of ScienceSM  на Thomson Reuters
Платформата Web of ScienceSM вече е достъпна и от компютри и мобилни устройства извън мрежата на МУ - Пловдив.
За активиране на отдалечения достъп е необходимо:
1. От компютър, свързан към университетската мрежа да се регистрирате като потребител на адрес www.webofknowledge.com
2. Всеки регистриран потребител получава право за отдалечен достъп от 5 персонални устройства. Достъпът се извършва от адрес www.webofknowledge.com чрез линка за Регистрирани потребители, като се въвеждат данните от личната регистрация.
Чрез платформата Web of ScienceSM са достъпни следните електронни продукти:
Web of ScienceSM  Core Collection (1985-present)
BIOSIS Citation IndexSM (1985-present)
MEDLINE® (1950-present)
Journal Citation Reports®
Допълнителна информация и съдействие можете да получите на тел. 602522 и 602034.
 

 

  Researcher ID ви дава възможност:

Да се идентифицирате в световната научна общност със свое уникално ID

Да направите достъпна вашата научна дейност

Да намерите изследователи в областите, които ви интересуват

 

 

Фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”

От началото на 2005 г. започна създаването на фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”, съставен от дисертации, автореферати, монографии, учебници и учебни помагала, албуми и др.
Обособяването на фонда цели да се събере и съхрани научната продукция на университета.
Приканваме ви да подкрепите тази инициатива, като предоставите на БИЦ екземпляри от вашите публикации.

 

© 2004-2015  Библиотечно-информационен център, МУ-Пловдив

Последна актуализация: 03.06.2015