bullet

Начало

Правила за ползване

Електронни ресурси

Периодични издания на хартиен носител

Библиотечно-информационни услуги

Проекти

Работно време

Галерии

Изложби

Награди

Контакти

Полезни връзки

 

Основни дейности
Фондове и каталози

Структура

Историческа справка

 

Отдалечен достъп до електронни ресурси

 

 

Двумесечен пробен достъп до мултидисциплинарната колекция от списания на Wiley

До 15 юли 2016 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти от МУ – Пловдив имат възможност да ползват безплатно статии, публикувани в над 1500 списания от колекцията на Wiley.

Списанията са достъпни през платформата Wiley Online Library и обхващат областите: Науки за живота, Медицина, Сестрински грижи, Дентална медицина, Здравеопазване, Психология, Физични науки и др.

Достъпът се осъществява от университетската мрежа на www.wileyonlinelibrary.com или чрез предоставяната от Библиотечно-информационния център услуга за отдалечен достъп.

Допълнителна информация и указания за ползване можете да получите в библиотеките на БИЦ.

Ръководство за потребителя

 

 

 

Библиотечно-информационният център предоставя на Вашето внимание списък на български научни списания в областта на медицината, индексирани и реферирани в международни бази данни с научна информация.

 

 

 

 Нови книги за учебниковия фонд:

Медицина

Дентална медицина

 

 

  

  Информационни бюлетини "Нови книги" 

Фонд "Научно наследство на МУ-Пловдив"

 

                     Абонирани електронни ресурси

                    

 Допълнителна информация ще откриете в Електронни ресурси

 

 

 

Отдалечен достъп до Web of ScienceSM  на Thomson Reuters
Платформата Web of ScienceSM вече е достъпна и от компютри и мобилни устройства извън мрежата на МУ - Пловдив.
За активиране на отдалечения достъп е необходимо:
1. От компютър, свързан към университетската мрежа да се регистрирате като потребител на адрес www.webofknowledge.com
2. Всеки регистриран потребител получава право за отдалечен достъп от 5 персонални устройства. Достъпът се извършва от адрес www.webofknowledge.com чрез линка за Регистрирани потребители, като се въвеждат данните от личната регистрация.
Чрез платформата Web of ScienceSM са достъпни следните електронни продукти:
Web of ScienceSM  Core Collection (1985-present)
BIOSIS Citation IndexSM (1985-present)
MEDLINE® (1950-present)
Journal Citation Reports®
Допълнителна информация и съдействие можете да получите на тел. 602522 и 602034.
 

 

  Researcher ID ви дава възможност:

Да се идентифицирате в световната научна общност със свое уникално ID

Да направите достъпна вашата научна дейност

Да намерите изследователи в областите, които ви интересуват

 

 

Фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”

От началото на 2005 г. започна създаването на фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”, съставен от дисертации, автореферати, монографии, учебници и учебни помагала, албуми и др.
Обособяването на фонда цели да се събере и съхрани научната продукция на университета.
Приканваме ви да подкрепите тази инициатива, като предоставите на БИЦ екземпляри от вашите публикации.

 

© 2004-2016  Библиотечно-информационен център, МУ-Пловдив

Последна актуализация: 24.06.2016