bullet

Начало

Правила за ползване

Електронни ресурси

Периодични издания на хартиен носител

Библиотечно-информационни услуги

Проекти

Работно време

Галерия

Изложби

Награди

Контакти

 

Основни дейности
Фондове и каталози

Структура

Историческа справка

 

Отдалечен достъп до електронни ресурси

 

 

   Едномесечен безплатен достъп до колекцията RSC Gold на Royal Society of Chemistry

До 28 февруари 2016 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти в МУ-Пловдив имат възможност да ползват безплатен достъп до колекцията RSC Gold – електронен ресурс на Royal Society of Chemistry.
Пакетът съдържа 41 научни списания, бази данни, както и електронни книги от поредицата Issues in Environmental Science and Technology, свързани с химия и опазване на околната среда.

Достъпът се осъществява от университетската мрежа на адрес http://pubs.rsc.org/ и отдалечено, чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп на http://ezproxy.medlib-plovdiv.org:2048/login

Информация за RSC Gold можете да намерите тук:
http://www.rsc.org/Publishing/librarians/RSC_Gold.asp

Допълнителни материали:

ChemSpider – безплатна база данни, предоставяща бърз достъп до над 40 милиона химични структури, свойства и свързана с тях информация от над 500 източника
http://www.chemspider.com/

RSC Mobile – мобилното приложение на Royal Society of Chemistry
http://www.rsc.org/Publishing/Platform/RSCMobile.asp

RSC Publishing Blog _2014 RSC Journals Impact Factors
http://blogs.rsc.org/rscpublishing/category/impact-factor/

 

 

 

 

Двумесечен пробен достъп до политематична колекция с академични видеа на компания Alexander Street

До 11 март 2016 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до образователни аудио-визуални материали от колекция Academic Video Online: Premium на Alexander Street Press за 16 библиотеки в страната, сред които е и БИЦ на МУ-Пловдив.

Колекцията включва пълното съдържание на повече от 44 000 видеоклипа на различни езици с общо времетраене над 20 000 часа в области като: литература, музика, психологическо консултиране и терапия, социална и културна история, медицина, театър, кино и сценични изкуства, религия, социология и други. Представените тематични рубрики можете да откриете в менюто MY COLLECTIONS на адрес: http://search.alexanderstreet.com

Сред тях са и следните бази:
- Nursing Education in Video

- Rehabilitation Therapy in Video
- Medical Imaging in Video

- Health and Society in Video

- Sports Medicine and Exercise Sciences in Video Series (Volume 1 and Volume 2)

Достъпът до видеата се осъществява от университетската мрежа на адрес: http://search.alexanderstreet.com  и отдалечено от персонални устройства чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп.

Допълнителна информация:
Кратък наръчник за ползване на продуктите
Брошура за продуктите по сестринско дело
Брошура за всички продукти в областта на медицината и здравните науки

Повече за всички продукти на Alexander Street може да намерите на: http://alexanderstreet.com/products

 

 

 

 

 Нови книги за учебниковия фонд:

Медицина

Дентална медицина

 

 

  

  Информационни бюлетини "Нови книги" 

Фонд "Научно наследство на МУ-Пловдив"

 

                     Абонирани електронни ресурси

                    

 Допълнителна информация ще откриете в Електронни ресурси

 

 

 

Отдалечен достъп до Web of ScienceSM  на Thomson Reuters
Платформата Web of ScienceSM вече е достъпна и от компютри и мобилни устройства извън мрежата на МУ - Пловдив.
За активиране на отдалечения достъп е необходимо:
1. От компютър, свързан към университетската мрежа да се регистрирате като потребител на адрес www.webofknowledge.com
2. Всеки регистриран потребител получава право за отдалечен достъп от 5 персонални устройства. Достъпът се извършва от адрес www.webofknowledge.com чрез линка за Регистрирани потребители, като се въвеждат данните от личната регистрация.
Чрез платформата Web of ScienceSM са достъпни следните електронни продукти:
Web of ScienceSM  Core Collection (1985-present)
BIOSIS Citation IndexSM (1985-present)
MEDLINE® (1950-present)
Journal Citation Reports®
Допълнителна информация и съдействие можете да получите на тел. 602522 и 602034.
 

 

  Researcher ID ви дава възможност:

Да се идентифицирате в световната научна общност със свое уникално ID

Да направите достъпна вашата научна дейност

Да намерите изследователи в областите, които ви интересуват

 

 

Фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”

От началото на 2005 г. започна създаването на фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”, съставен от дисертации, автореферати, монографии, учебници и учебни помагала, албуми и др.
Обособяването на фонда цели да се събере и съхрани научната продукция на университета.
Приканваме ви да подкрепите тази инициатива, като предоставите на БИЦ екземпляри от вашите публикации.

 

© 2004-2016  Библиотечно-информационен център, МУ-Пловдив

Последна актуализация: 05.02.2016