bullet

Начало

Правила за ползване

Електронни ресурси

Периодични издания на хартиен носител

Библиотечно-информационни услуги

Проекти

Работно време

Галерия

 

Основни дейности
Фондове и каталози

Структура

Историческа справка

 

 

Отдалечен достъп до електронни ресурси

 

 

Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив спечели международния конкурс „Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в Оксфорд, Великобритания

Видео презентация

 

 

Стартира едномесечен пробен достъп до интерактивната образователна платформа  Access Medicine
От 13.10.2014 г. в продължение на един месец преподавателите, студентите и докторантите от МУ-Пловдив ще имат възможност да ползват пълнотекстово 67 заглавия на фундаментални учебници по медицина от издателство McGraw-Hill.
Достъпът до колекцията се осъществява чрез интерактивната платформа Access Medicine с адрес http://accessmedicine.mhmedical.com
Освен електронни учебници, платформата включва мултимедия, описания на медицински случаи, лекарствена информация и др. Предоставя и възможност за провеждане на тестове и оценка на знанията.
Повече информация можете да получите в библиотеките на Библиотечно-информационния център.
Списък на включените заглавия

 

 

Thomson Reuters предоставя свободен достъп до новия InCites 2.0


В рамките на Националния лиценз за достъп до електронни бази данни са включени два продукта на Thomson Reuters - Web of Science и InCites за оценка на научните публикации.
До края на 2014 г. компанията предлага свободен достъп до новия InCites 2.0 на адрес http://incites.thomsonreuters.com
Регистрацията във Web of Science важи и за достъп до InCites 2.0. Нерегистрираните потребители имат възможност да се регистрират от линка: Register an email address в дъното на страницата на InCites 2.0.
Повече информация можете да получите в Библиотечно-информационния център.

 

 

Филиалната библиотека в Студентското общежитие на ул. Царевец, 2 има ново работно време:

Понеделник

11:00 – 12:30; 13:00 – 19:30

Вторник - Петък 08:30 – 19:30
Събота 09:00 – 12:30; 13:00 – 17:30

 

 

Нови книги за учебниковия фонд:

Медицина

Дентална медицина

 

 

  

  Информационни бюлетини "Нови книги" 

Фонд "Научно наследство на МУ-Пловдив"

 

                     Абонирани бази данни

                    

 Допълнителна информация ще откриете в Електронни ресурси

 

 

Уважаеми читатели,

Представяме на Вашето внимание свободно достъпни издания по Гастроентерология и вътрешни болести на издателство CAPstone Academic Publishers-Canada, които бихте могли да изтеглите от тук: www.giandhepatology.com

 

 

 

Отдалечен достъп до електронни ресурси

Като част от реализирания проект, библиотеката  предоставя  нова възможност за отдалечен достъп до базите данни. През тази опция потребителите могат да ползват: SpringerLink, Medline with full text, Dentistry and Oral Sciences Source, ScienceDirect и Scopus. Успоредно с тази възможност ще работят и досегашните регистрации за отдалечен достъп, но SpringerLink  ще е достъпен отдалечено само през новия софтуер.

За да се ползва тази опция е необходимо е желаещите да попълнят кратък формуляр, в който  посочват и-мейла си и читателския си номер в БИЦ.

Достъпа става през линка: ДОСТЪП ИЗВЪН ЛОКАЛНАТА МРЕЖА. Указания за ползване на услугата.

 

 

 

Отдалечен достъп до Web of ScienceSM  на Thomson Reuters

Платформата Web of ScienceSM вече е достъпна и от компютри и мобилни устройства извън мрежата на МУ - Пловдив.

За активиране на отдалечения достъп е необходимо:
1. От компютър, свързан към университетската мрежа да се регистрирате като потребител на адрес www.webofknowledge.com

2. Всеки регистриран потребител получава право за отдалечен достъп от 5 персонални устройства. Достъпът се извършва от адрес www.webofknowledge.com чрез линка за Регистрирани потребители, като се въвеждат данните от личната регистрация.

Чрез платформата Web of ScienceSM са достъпни следните електронни продукти:
Web of ScienceSM  Core Collection (1985-present)
BIOSIS Citation IndexSM (1985-present)
MEDLINE® (1950-present)
Journal Citation Reports®

Допълнителна информация и съдействие можете да получите на тел. 602522 и 602034.
 

 

 

  Researcher ID ви дава възможност:

Да се идентифицирате в световната научна общност със свое уникално ID

Да направите достъпна вашата научна дейност

Да намерите изследователи в областите, които ви интересуват

 

 

 

bullet

Фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”

От началото на 2005 г. започна създаването на фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”, съставен от дисертации, автореферати, монографии, учебници и учебни помагала, албуми и др.
Обособяването на фонда цели да се събере и съхрани научната продукция на университета.
Приканваме ви да подкрепите тази инициатива, като предоставите на БИЦ екземпляри от вашите публикации.

 

© 2004-2014  Библиотечно-информационен център, МУ-Пловдив

Последна актуализация: 09.09.2014