bullet

Начало

Правила за ползване

Електронни ресурси

Периодични издания на хартиен носител

Библиотечно-информационни услуги

Проекти

Работно време

Галерия

Изложби

Награди

Контакти

 

Основни дейности
Фондове и каталози

Структура

Историческа справка

 

Отдалечен достъп до електронни ресурси

 

 

Ново работно време на библиотеката във ФДМ
От 11.11.2015 г. библиотеката във Факултета по дентална медицина е отворена всеки делничен ден от 08:00 до 20:00 ч . с обедна почивка в интервала 12:00 - 12:30 ч.
Очакваме ви !

 

 

Едномесечен пробен достъп до продукти на Thieme Medical Publishing Group

До 30 ноември 2015 г. Български информационен консорциум (БИК) осигурява пробен достъп до продукти на Thieme Medical Publishing Group за 11 академични библиотеки, сред които е и Библиотечно-информационния център на МУ-Пловдив.

Предоставеното съдържание включва:

Издателят предоставя допълнителна информация за Science of Synthesis:

Продуктите са достъпни от университетската мрежа, а електронните книги могат да се ползват и отдалечено чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп.
 

 

  

Двумесечен пробен достъп до колекцията Dental Education in Video на компания Alexander Street


До 13 декември 2015 г. за преподаватели, студенти, докторанти и специализанти в МУ-Пловдив е осигурена възможност за онлайн достъп до Dental Education in Video.
Колекцията включва над 330 обучителни видеа с демонстрации, лекции и интервюта, представени от световно известни клиницисти и педагози.
Тематичното покритие обхваща областите: имплантология, оперативна, лазерна и естетична дентална медицина, ендодонтия и оперативно зъболечение, ортодонтия, орална хирургия, пародонтология, хигиена, контрол на инфекциите, зъботехника и други. Видеофилмите са транскрибирани и индексирани, което позволява бързо и лесно търсене в съдържанието им.

Достъпът до Dental Education in Video се осъществява както от университетската мрежа, така и отдалечено от персонални устройства чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп.
 

Ръководства за работа:
Video Quick Reference Guide
Audio Quick Reference Guide
Text Quick Reference Guide

 

 

 

 

МУ-Пловдив абонира Access Medicine и Access Pediatrics за 2015 г.
 


В началото на новата академична година напомняме на студентите и преподавателите от МУ-Пловдив за възможността да ползват абонираните интерактивни платформи Access Medicine и Access Pediatrics.
Колекциите включват над 120 електронни учебника по медицина на издателство McGraw-Hill, както и лекарствена информация, медицински диагнози, лабораторни тестове с описания и разяснения, клинични случаи, тестове за проверка и оценка на знанията, видеа, изображения и др.

Достъпът се осъществява както от университетската мрежа, така и отдалечено.

Заглавията можете да откриете тук:
http://accessmedicine.mhmedical.com/ResourceList.aspx?siteid=53
http://accesspediatrics.mhmedical.com/ResourceList.aspx?siteid=54
 

 

 

 

 Нови книги за учебниковия фонд:

Медицина

Дентална медицина

 

 

  

  Информационни бюлетини "Нови книги" 

Фонд "Научно наследство на МУ-Пловдив"

 

                     Абонирани електронни ресурси

                    

 Допълнителна информация ще откриете в Електронни ресурси

 

 

 

Отдалечен достъп до Web of ScienceSM  на Thomson Reuters
Платформата Web of ScienceSM вече е достъпна и от компютри и мобилни устройства извън мрежата на МУ - Пловдив.
За активиране на отдалечения достъп е необходимо:
1. От компютър, свързан към университетската мрежа да се регистрирате като потребител на адрес www.webofknowledge.com
2. Всеки регистриран потребител получава право за отдалечен достъп от 5 персонални устройства. Достъпът се извършва от адрес www.webofknowledge.com чрез линка за Регистрирани потребители, като се въвеждат данните от личната регистрация.
Чрез платформата Web of ScienceSM са достъпни следните електронни продукти:
Web of ScienceSM  Core Collection (1985-present)
BIOSIS Citation IndexSM (1985-present)
MEDLINE® (1950-present)
Journal Citation Reports®
Допълнителна информация и съдействие можете да получите на тел. 602522 и 602034.
 

 

  Researcher ID ви дава възможност:

Да се идентифицирате в световната научна общност със свое уникално ID

Да направите достъпна вашата научна дейност

Да намерите изследователи в областите, които ви интересуват

 

 

Фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”

От началото на 2005 г. започна създаването на фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”, съставен от дисертации, автореферати, монографии, учебници и учебни помагала, албуми и др.
Обособяването на фонда цели да се събере и съхрани научната продукция на университета.
Приканваме ви да подкрепите тази инициатива, като предоставите на БИЦ екземпляри от вашите публикации.

 

© 2004-2015  Библиотечно-информационен център, МУ-Пловдив

Последна актуализация: 25.11.2015