bullet

Начало

Правила за ползване

Електронни ресурси

Периодични издания на хартиен носител

Библиотечно-информационни услуги

Проекти

Работно време

Галерии

Изложби

Награди

Контакти

Полезни връзки

 

Основни дейности
Фондове и каталози

Структура

Историческа справка

 

Отдалечен достъп до електронни ресурси

(След съобщението, че връзката не е поверителна, изберете опцията да продължите към уеб сайта, за да видите базите данни)
 

 

 

Двумесечен пробен достъп до мултидисциплинарната колекция от списания на Wiley

До 15 юли 2016 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти от МУ – Пловдив имат възможност да ползват безплатно статии, публикувани в над 1500 списания от колекцията на Wiley.

Списанията са достъпни през платформата Wiley Online Library и обхващат областите: Науки за живота, Медицина, Сестрински грижи, Дентална медицина, Здравеопазване, Психология, Физични науки и др.

Достъпът се осъществява от университетската мрежа на www.wileyonlinelibrary.com или чрез предоставяната от Библиотечно-информационния център услуга за отдалечен достъп.

Допълнителна информация и указания за ползване можете да получите в библиотеките на БИЦ.

Ръководство за потребителя

 

 

 

Едномесечен пробен достъп до реномирани списания на Taylor & Francis

До 15 юни 2016 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти в МУ-Пловдив имат възможност да ползват безплатно над 2600 списания от мултидисциплинарната колекция на издателство Taylor & Francis.

Списанията са организирани в тематични колекции и обхващат направленията: Наука и технологии, Социални науки и хуманитаристика, Медицина.
Медицинските колекции включват над 300 заглавия в областите:
• Обществено здравеопазване
• Клинична психиатрия и неврология
• Обща медицина и стоматология
• Фармация и токсикология

Достъпът до списанията се осъществява от университетската мрежа на http://tandfonline.com и чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп.

Допълнителна информация и указания за ползване можете да получите в библиотеките на БИЦ.

Ръководство за потребителя

 

 

Класиране в конкурса за есе „В моята библиотека“ за наградите на Ректора на МУ – Пловдив по повод „Дни на Библиотечно-информационния център“, 9-14 май 2016 г.

Съгласно регламента на конкурса, на 28.04.2016 г. тричленна комисия разгледа и оцени допуснатите до участие творби. Комисията взе решение за следното класиране:

I място – есе на Ehsaan Ahmad, 2 курс, специалност Медицина.
II място – есе на Данчо Гурдев, 5 курс, специалност Медицина и есе на Rachael Akujor, 1 курс, специалност Медицина.
III място – есе на Ивелина Николова, 2 курс, специалност Дентална медицина.

Авторите на отличените есета ще бъдат наградени и ще представят творбите се на 11 май в рамките на събитието "Лекарят и изкуството", което ще се проведе в Аудиторния комплекс от 16:00 до 18:00 ч.
Поздравления!
 

 

 

До 31 май 2016 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти в МУ-Пловдив имат възможност да ползват безплатно колекцията AccessPharmacy на издателство McGraw-Hill.
AccessPharmacy е онлайн ресурс, който включва електронни учебници, богата мултимедия, база данни с лекарствена информация, описания на клинични случаи, възможност за интерактивна самооценка чрез тестове и други.
Достъпът до колекцията се осъществява от университетската мрежа на http://accesspharmacy.mhmedical.com/, както и чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп.
Допълнителна информация можете да получите в библиотеките на БИЦ.
 

 

 

Двумесечен пробен достъп до мултидисциплинарната колекция Cambridge Journals

 

До 15 юни 2016 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти в МУ-Пловдив имат възможност да ползват безплатно списания от колекцията Cambridge Journals.
Cambridge University Press публикува над 300 рецензирани академични списания в помощ на научната и изследователската дейност. 
Достъпът до списанията се осъществява от университетската мрежа на адрес http://journals.cambridge.org  и чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп.

Повече информация можете да получите в библиотеките на БИЦ, както и в Quick User Guide.
 

 

 

 

 Нови книги за учебниковия фонд:

Медицина

Дентална медицина

 

 

  

  Информационни бюлетини "Нови книги" 

Фонд "Научно наследство на МУ-Пловдив"

 

                     Абонирани електронни ресурси

                    

 Допълнителна информация ще откриете в Електронни ресурси

 

 

 

Отдалечен достъп до Web of ScienceSM  на Thomson Reuters
Платформата Web of ScienceSM вече е достъпна и от компютри и мобилни устройства извън мрежата на МУ - Пловдив.
За активиране на отдалечения достъп е необходимо:
1. От компютър, свързан към университетската мрежа да се регистрирате като потребител на адрес www.webofknowledge.com
2. Всеки регистриран потребител получава право за отдалечен достъп от 5 персонални устройства. Достъпът се извършва от адрес www.webofknowledge.com чрез линка за Регистрирани потребители, като се въвеждат данните от личната регистрация.
Чрез платформата Web of ScienceSM са достъпни следните електронни продукти:
Web of ScienceSM  Core Collection (1985-present)
BIOSIS Citation IndexSM (1985-present)
MEDLINE® (1950-present)
Journal Citation Reports®
Допълнителна информация и съдействие можете да получите на тел. 602522 и 602034.
 

 

  Researcher ID ви дава възможност:

Да се идентифицирате в световната научна общност със свое уникално ID

Да направите достъпна вашата научна дейност

Да намерите изследователи в областите, които ви интересуват

 

 

Фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”

От началото на 2005 г. започна създаването на фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”, съставен от дисертации, автореферати, монографии, учебници и учебни помагала, албуми и др.
Обособяването на фонда цели да се събере и съхрани научната продукция на университета.
Приканваме ви да подкрепите тази инициатива, като предоставите на БИЦ екземпляри от вашите публикации.

 

© 2004-2016  Библиотечно-информационен център, МУ-Пловдив

Последна актуализация: 18.05.2016