Библиотечно - информационен център
МУ - ПловдивБиблиотечно - информационен център
МУ - Пловдив
 
 
bullet

Начало

Правила за ползване

Електронни ресурси

Периодични издания на хартиен носител

Библиотечно-информационни услуги

Проекти

Работно време

Галерия

 

Основни дейности
Фондове и каталози

Структура

Историческа справка

 

Отдалечен достъп до електронни ресурси

Remote Access to Online Resources

 

   Електронен каталог

   Какво дължа?

  Информационни бюлетини "Нови книги" 

Фонд "Научно наследство на МУ-Пловдив"

 

                     Абонирани бази данни

 

                     Промоционални бази данни

 Допълнителна информация ще откриете в Електронни ресурси

 

 

 

 

Отдалечен достъп до електронни ресурси

Като част от реализирания проект, библиотеката  предоставя  нова възможност за отдалечен достъп до базите данни. През тази опция потребителите могат да ползват: SpringerLink, Medline with full text, Dentistry and Oral Sciences Source, ScienceDirect и Scopus. Успоредно с тази възможност ще работят и досегашните регистрации за отдалечен достъп, но SpringerLink  ще е достъпен отдалечено само през новия софтуер.

За да се ползва тази опция е необходимо е желаещите да попълнят кратък формуляр, в който  посочват и-мейла си и читателския си номер в БИЦ.

Достъпа става през линка: ДОСТЪП ИЗВЪН ЛОКАЛНАТА МРЕЖА

 

 

 

Отдалечен достъп до Web of KnowledgeSM на Thomson Reuters

Платформата Web of KnowledgeSM вече е достъпна и от компютри и мобилни устройства извън мрежата на МУ - Пловдив.

За активиране на отдалечения достъп е необходимо:
1. От компютър, свързан към университетската мрежа да се регистрирате като потребител на адрес www.webofknowledge.com

2. Всеки регистриран потребител получава право за отдалечен достъп от 5 персонални устройства. Достъпът се извършва от адрес www.webofknowledge.com чрез линка за Регистрирани потребители, като се въвеждат данните от личната регистрация.

Чрез платформата Web of KnowledgeSM са достъпни следните електронни продукти:
Web of ScienceSM (1985-present)
BIOSIS Citation IndexSM (1985-present)
MEDLINE® (1950-present)
Journal Citation Reports®

Допълнителна информация и съдействие можете да получите на тел. 2522 и 2034.
 

 

 

  Researcher ID ви дава възможност:

Да се идентифицирате в световната научна общност със свое уникално ID

Да направите достъпна вашата научна дейност

Да намерите изследователи в областите, които ви интересуват

 

 

 

bullet

Фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”

От началото на 2005 г. започна създаването на фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”, съставен от дисертации, автореферати, монографии, учебници и учебни помагала, албуми и др.
Обособяването на фонда цели да се събере и съхрани научната продукция на университета.
Приканваме ви да подкрепите тази инициатива, като предоставите на БИЦ екземпляри от вашите публикации.

 

© 2004-2014  Библиотечно-информационен център, МУ-Пловдив

Последна актуализация: 17.04.2014