bullet

Начало

Правила за ползване

Електронни ресурси

Периодични издания на хартиен носител

Библиотечно-информационни услуги

Проекти

Работно време

Галерия

Изложби

Награди

Контакти

Полезни връзки

 

Основни дейности
Фондове и каталози

Структура

Историческа справка

 

Отдалечен достъп до електронни ресурси

(След съобщението, че връзката не е поверителна, изберете опцията да продължите към уеб сайта, за да видите базите данни)
 

 

Уважаеми студенти, докторанти, преподаватели и специализанти,
Уважаеми колеги и приятели
,
 

Станете част от шестото издание на Дните на Библиотечно-информационния център, 9-14 май 2016 г.

Сред акцентите в тазгодишната програма ще откриете:

семинар „Изследователският цикъл и пътят към успешно публикуване на научни разработки и резултати“ , събитието „Лекарят и изкуството“, както и четири експозиции на дисертации и книги от библиотечните колекции.

 

 

 

Застъпническа кампания на Българската библиотечно-информационна асоциация - „Библиотеката – място за всеки“

 

 

Двумесечен пробен достъп до мултидисциплинарната колекция Cambridge Journals

 

До 15 юни 2016 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти в МУ-Пловдив имат възможност да ползват безплатно списания от колекцията Cambridge Journals.
Cambridge University Press публикува над 300 рецензирани академични списания в помощ на научната и изследователската дейност. 
Достъпът до списанията се осъществява от университетската мрежа на адрес http://journals.cambridge.org  и чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп.

Повече информация можете да получите в библиотеките на БИЦ, както и в Quick User Guide.
 

 

 

 

 Нови книги за учебниковия фонд:

Медицина

Дентална медицина

 

 

  

  Информационни бюлетини "Нови книги" 

Фонд "Научно наследство на МУ-Пловдив"

 

                     Абонирани електронни ресурси

                    

 Допълнителна информация ще откриете в Електронни ресурси

 

 

 

Отдалечен достъп до Web of ScienceSM  на Thomson Reuters
Платформата Web of ScienceSM вече е достъпна и от компютри и мобилни устройства извън мрежата на МУ - Пловдив.
За активиране на отдалечения достъп е необходимо:
1. От компютър, свързан към университетската мрежа да се регистрирате като потребител на адрес www.webofknowledge.com
2. Всеки регистриран потребител получава право за отдалечен достъп от 5 персонални устройства. Достъпът се извършва от адрес www.webofknowledge.com чрез линка за Регистрирани потребители, като се въвеждат данните от личната регистрация.
Чрез платформата Web of ScienceSM са достъпни следните електронни продукти:
Web of ScienceSM  Core Collection (1985-present)
BIOSIS Citation IndexSM (1985-present)
MEDLINE® (1950-present)
Journal Citation Reports®
Допълнителна информация и съдействие можете да получите на тел. 602522 и 602034.
 

 

  Researcher ID ви дава възможност:

Да се идентифицирате в световната научна общност със свое уникално ID

Да направите достъпна вашата научна дейност

Да намерите изследователи в областите, които ви интересуват

 

 

Фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”

От началото на 2005 г. започна създаването на фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”, съставен от дисертации, автореферати, монографии, учебници и учебни помагала, албуми и др.
Обособяването на фонда цели да се събере и съхрани научната продукция на университета.
Приканваме ви да подкрепите тази инициатива, като предоставите на БИЦ екземпляри от вашите публикации.

 

© 2004-2016  Библиотечно-информационен център, МУ-Пловдив

Последна актуализация: 19.04.2016